Kubus Bercat Nomor Berpola

kubus bercat nomor berkola

Kubus Bercat Nomor Berpola

  1. Kubus  berukuran (1 x 1 x 1) unit dan membina kubus( 2 x 2 x 2 ) unit. Membayangkan kubus tersebut telah digambar dan akan disapu dengan cat pada setiap permukaannya.
  2. Contohnya: Berapa bilangan kubus yang hanyasatu permukaannya terkena cat dan seterusnya.
  3. Seterusnya, membina kubus yang lebih besar sehingga ukurannya (6 x 6 x 6) unit dan mengira bilangan permukaan yang bercat.
  4. Mencatatkan keputusan yang diperolehikedalamjadual di bawah:

 

Panjang sisikubus (n) Bilangan permukaan kubus yang bercat Bilangan kubus yang digunakan
0 1 2 3 4
2
3
4
5
6
Bilangan permukaan yang bercat Konjektur tentang perubahan bilangan kubus Nomor berpola
0
1
2
3
4
  1. Sebagai latihan pengukuhan diperkenalkan dengan senarai nombor berpola

Fibonacci dan Triangle dan dikehendaki membuat konjektur untuk mendapatkan

Polanya dan menggunakan MS Excel jika n = 100, 1000, 10000, …..

Panjangsisikubus (n) Bilanganpermukaankubus yang bercat Bilangankubus yang digunakan
0 1 2 3 4
2
3
4
5
6
  1. Setelah mendapat pola nomor tersebut, lakukan menggunakan MS Excel

Dan memasukkan formula bagi pola yang telah dibentuk.

  Masukkannilai n ( panjangsisikubus) bermuladaripada n = 2, 3, 4, 5, …..  kesel A4, A5… dansalin  hingga n = 14
   Masukkanrumus  untukmencarinilaibilanganpermukaan yang bercatdengan:  B4 =   (A4-2)^3 , C4 = 6*(A4-2)^2 ,  D4 = 12*(A4-2) , E4 = 8, F4 = 0 dan G4 = sum(B4:F4)
   Salinsemuarumussehingga n = 14
: (petikandaripada MS Excel)
A B C D E F G
1
2 Panjangsisikubus (n)          Bilanganpermukaan yang bercat Bilangankubus yang digunakan
3 1 0 1 2 3 4 0
4 2 0 0 0 8 0 8
5 3 1 6 12 8 0 27
6 4 8 24 24 8 0 64
7 5 27 54 36 8 0 125
8 6 64 96 48 8 0 216
9 7 125 150 60 8 0 343
10 8 216 216 72 8 0 512
11 9 343 294 84 8 0 729
12 10 512 384 96 8 0 1000
13 11 729 486 108 8 0 1331
14 12 1000 600 120 8 0 1728
15 13 1331 726 132 8 0 2197
16 14 1728 864 144 8 0 2744

 

  1. membuat konjektur jika n= 100, 1000, 10000, ……
  2. membuat konjektur tentang hubungan di antara panjang sisi dengan

Jumlah kubus yang digunakan. ( kaitkandengan Isi padu)

  1. Nomor Fibinacci dan Triangle dan  mencari pola nombor tersebut kedalam MS Excel jika  sebutan n = 14, 15, 100, …
Nombor Fibonacci  –   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …..
Nombor Triangle  –  1, 3, 6, 10, 15, …

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *